Sjung med Sirius

Vi ger aldrig upp

Melodi: Go West
Sirius
vi ger aldrig upp
Sirius
vi ger aldrig upp
Sirius
vi ger aldrig upp
Sirius
vi ger aldrig upp