Sjung med Sirius

Vår hemstad

Melodi: Bruce Springsteen - My Hometown
Våran stad
våran stad
det här är vår hemstad

Våran stad
våran stad
det här är vår hemstad

Våran stad
våran stad
det här är vår hemstad