Sjung med Sirius

Uppsala det är staden

Melodi: Righeira - L'estate sta finendo
Uppsala det är staden 
Det är den än idag 
Åh vi älskar Sirius 
Stadens vackra lag 
Från fjärde divisionen 
Till europaspel 
Med en flaska kir i handen 
Ska vi alltid följa er 

Allez allez allez 
Allez allez allez 
Allez allez allez 
Allez allez allez