Sjung med Sirius

Svarta och blå

Melodi: Gigi D'Agostino - L'amour toujours
Svarta o blå
Svarta o blå
Framåt vårt Sirius
Framåt kämpa på

Oh oh oh oh 
oh oh oh oh 
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh