Sjung med Sirius

Studan är vårt hem

Melodi: Thomas Arne - Rule, Britannia!
För vi är Sirius och Studan är vårt hem
och ingen jävel kommer hit och tar poäng