Sjung med Sirius

Stor och tung

Stor och tung
Blåsvart pung
Sirius!

Stor och tuff
Blåsvart muff
Sirius!

Stor och mjuk
Blåsvart buk
Sirius!