Sjung med Sirius

Sirius Sirius det är laget

Melodi: Danny Kaye - Wonderful Copenhagen
Sirius Sirius det är laget
skönaste stjärnprydda gäng.
Det är grabbar som
som det svänger om
När dom kämpar om poäng.

Sirius Sirius vinner slaget
var finns ett strongare gäng.
Varje motståndarlag
tas med friska tag.
Vi ska segern klara
Sirius Sirius 
sjung vår glada refräng!

Heja laget
ifrån staden
visa nu dom rätta tagen
Sirius!