Sjung med Sirius

Sirius från Uppsalalala

Sirius från Uppsalalala 
lalalalala lalalalala
Sirius från Uppsalalala
lalalalala la