Sjung med Sirius

På en plankhög

Melodi: Agnostic Front - Gotta go
På en plankhög i staden
Augusti 1907
bildades vårt blåsvarta Sirius
Uppsalas stolthet än idag
och så länge stjärnan lyser
går våra ränder aldrig ur
vi ska stötta våra hjältar
i alla väder ur och skur

oh-oh oh-oh oh-oh 
oh-oh-oh… Sirius!
oh-oh oh-oh oh-oh
oh-oh oh-oh oh-oh