Sjung med Sirius

Östra Aros gå till attack

Vid Fyrisåns strand och runt i vårt land
Vi följer blåsvart var vi än är
Gör det för våran stad
Krossar ännu ett lag
Östra Aros, gå till attack!

Tjalalalalala
Tjalalalalala
Tjalalala lalalala
Ohhhh ohh
Ohhhh ohh
Östra Aros, gå till attack!