Sjung med Sirius

Nu grönskar det

Nu grönskar det i dalens famn
nu doftar äng och lid
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid
Var dag är som en gyllne skål
till brädden fylld med kir
Så drick, min vän, drick sol och doft
ty dagen den är din

Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom

Heja Sirius
heja Sirius
å heja Sirius

Heja Sirius
heja Sirius
å heja Sirius

Å heja heja Sirius
å heja Sirius

Heja Sirius
heja Sirius
å heja Sirius