Sjung med Sirius

Kämpa på svart och blå

Kämpa på
svart och blå
Kämpa på
svart och blå
Kämpa på
svart och blå
Kämpa på
svart och blå
Kämpa på
svart och blå
Kämpa på
svart och blå