Sjung med Sirius

Jag har fått pengar

Melodi: The Crickets - I fought the law
Jag har fått pengar från CSN
Kaffe och kvarting i portföljen
Kaffe och kvarting i portföljen

Jag lämnade tjejen/killen för Studans plan
Sirius är ändå vackrast i stan
Sirius är ändå vackrast i stan

Sirius spelade och Sirius vann
Sirius spelade och Sirius vann
Sirius spelade och Sirius vann
Sirius spelade och Sirius vann