Sjung med Sirius

Fyrisån är våran å

Melodi: God Save Ireland
Vi är Sirius från Uppsala
Fyrisån är våran å
I alla väder, ur och skur
hoppas Dalkurd åker ur
IK Sirius sedan 1907