Sjung med Sirius

Alltid bakom er

Melodi: Go West
o Västra 
alltid bakom er
o Västra 
alltid bakom er
o Västra 
alltid bakom er
o Västra 
alltid bakom er