Sjung med Sirius

Åka tåg (IKS IKS)

IKS, IKS
IKS, IKS
IKS, IKS
Vi är ett blåsvart gäng
och vi tar tre poäng