Sjung med Sirius

Å heja blått och svart

Melodi: Дорогой длинною/Those Were the Days
Å heja blått och svart
Å heja blått och svart
Gå till en ny attack
För vårat lag ska ta poäng idag
Å gör nu många mål
och hör ett segervrål
Från Västra Sidan Sirius vackra klack

Å heja Sirius
Å heja Sirius
Å heja heja heja Sirius 
Å heja Sirius
Å heja Sirius
Å heja heja heja Sirius